Hulkrave til slidplade 325B bom

212,50 DKK
( 170,00 DKK )

Hulkrave til slidplade 325B bom

Aluminium; CNC

Model: 02598200