Hjul ø70x21mm, hul, 12mm, pom, CNC

236,25 DKK
( 189,00 DKK )

Hjul 70x21mm, hul, 12mm, pom, CNC

A 70mm

B 21mm

Ø 12mm

Forreste hjul i 220B og 250b bomme, svanehals, udhalshjul

Model: 01600840