Hulkrave til slidplade 250B bom

230,00 DKK
( 184,00 DKK )

Hulkrave til slidplade 250B bom

Sort pom

Model: 02598100