Hulkrave til slidplade 250B bom

253,75 DKK
( 203,00 DKK )

Hulkrave til slidplade 250B bom

Sort pom

Model: 02598100