Hulkrave til slidplade 325B bom

253,75 DKK
( 203,00 DKK )

Hulkrave til slidplade 325B bom

Aluminium; CNC

Model: 02598200